Jonna Säppi

Jonna Säppi valmistui joogan ohjaajaksi puoliksi sattumalta. Matkustaessaan ympäri Nepalia kesällä 2017 hän teki pidempiä vierailuja buddhalaisluostareihin, jotka sitten innoittivat häntä kokeilemaan jooga-ashramissa asumista, josta samalla valmistuttaisiin joogan ohjaajiksi. Nepal Yoga Home tarjosi hänelle ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua syvemmin joogan filosofiaan, meditaatioon ja hengitysharjoituksiin. Eri joogatraditioista eniten keskityttiin voimakkaaseen hatha-joogaan, mutta myös restoratiivinen yin-jooga ja virtaava flow-jooga tulivat tutuiksi.

Jonna on myös filosofian maisteri, ja hän opiskeli Skotlannissa sosiologiaa ja kansainvälisiä suhteita. Opiskelu syvensi hänen ymmärrystään maailman kulttuureista ja ihmisistä. Näinpä joogan opettaminen on ollut hänelle luonnollinen tie lähelle ihmistä, joka on vienyt ymmärryksen entistäkin syvemmälle tasolle. Joogaharjoitus on hänelle kuin peilikuva normaalista elämästä, jossa jatkuvasti tasapainotellaan henkisen ja fyysisen kehon kanssa, ja jossa pyritään saavuttamaan niiden välinen tasapaino ja yhteys. Ihmisläheisyys, kehon kuuntelu ja lempeä haastaminen näkyy hänen ohjauksessaan. Hän lähestyy jokaista henkilöä tämän fyysisten ja henkisten tarpeiden, -ja rajoitteiden mukaan, näin mahdollistaen jokaiselle räätälöidyn harjoituksen.